CƠ QUAN CHỦ QUẢN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LẠNG SƠN
LIÊN HỆ: 0205 3870 327
ĐỊA CHỈ: 1 Lý Thái Tổ, Đông Kinh, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn

THIẾT KẾ VÀ VẬN HÀNH
TRUNG TÂM DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN NƯỚC - TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA
LIÊN HỆ: 024 3674 0624 / info@gmail.com